Zestawy edukacyjne do modelowania cząsteczek chemicznych
Zestawy edukacyjne
do modelowania cząsteczek chemicznych

Kwasy nieorganiczne w szkole podstawowej

Pod koniec klasy VII lub na początku klasy VIII (w zależności od podręcznika) nauczyciele omawiają z uczniami temat kwasów nieorganicznych. W podstawie programowej wymienionych jest siedem wzorów sumarycznych kwasów, które uczeń szkoły podstawowej bezwzględnie powinien znać. Są to:

  • kwas chlorowodorowy (solny) – HCl(aq),
  • kwas siarkowodorowy – H2S(aq),
  • kwas azotowy(V) – HNO3,
  • kwas siarkowy(IV) – H2SO3,
  • kwas siarkowy(VI) – H2SO4,
  • kwas węglowy – H2CO3,
  • kwas (orto)fosforowy(V) – H3PO4.

Posiadając najprostszy (stuelementowy) zestaw podstawowy „Atomków” do chemii nieorganicznej uczeń może ułożyć cząsteczki wszystkich kwasów wymienionych w podstawie programowej oraz dodatkowo dwóch kwasów w niej niewymienionych:

  • kwasu azotowego(III) - HNO2,
  • kwasu (orto)fosforowego(III)* - H3PO3.
kwasy nieorganiczne

Z „Atomkami” uczeń samodzielnie przewidzi struktury cząsteczek kwasów i dostrzeże prawidłowości w ich budowie. Po takim ćwiczeniu żaden sprawdzian nie będzie mu straszny. 😃

🧐 Zobacz też 🧐

Jeżeli chcesz pogłębić temat kwasów nieorganicznych i ułożyć więcej struktur, to gorąco polecam także:

Łukasz Aranowski
22 sierpnia 2023

__________
* Kwas ortofosforowy(III) występuje w dwóch formach tautomerycznych: fosfonowej i fosforynowej. Na ilustracji przedstawiono formę mniej mniej trwałą - fosforynową, gdyż jest ona zgodna z intuicją i wiedzą ucznia szkoły podstawowej. Więcej dowiesz się z mojego artykułu o kwasie ortofosforowym(III), który gorąco polecam.