Zestawy edukacyjne do modelowania cząsteczek chemicznych
Zestawy edukacyjne
do modelowania cząsteczek chemicznych

Tlenek fosforu(V) – P2O5 czy P4O10?

Tlenek fosforu(V) jest jedynym tlenkiem fosforu omawianym w szkole podstawowej. Uczeń styka się z nim przy poznawaniu sposobów powstawania kwasów tlenowych na przykładzie kwasu fosforowego(V). W zależności od nauczyciela wzór tego tlenku wprowadzany jest w postaci intuicyjnego dla uczniów wzoru empirycznego (P2O5) lub wzoru rzeczywistego (P4O10).

Tlenek ten najczęściej występuje w odmianie heksagonalnej z czterema atomami fosforu występującymi w narożach czworościanu foremnego i połączonych ze sobą za pośrednictwem atomów tlenu. Na każdym z atomów fosforu występuje wolna para elektronowa, która tworzy wiązanie koordynacyjne do dodatkowego atomu tlenu. Na poziomie szkoły podstawowej podstawowej wiązanie koordynacyjne zwyczajowo przedstawiamy jako wiązanie podwójne (analogicznie jak robimy to np. we wzorach strukturalnych kwasu azotowego(V) czy kwasu siarkowego(VI)).

tlenek fosforu 5 – struktura

Taką właśnie strukturę – zrozumiałą dla ucznia szkoły podstawowej – złożyć można posiadając nieorganiczny zestaw rozszerzony „Atomków”, w którym liczba poszczególnych elementów została tak dobrana, aby było to możliwe.

Łukasz Aranowski
26 grudnia 2022