Zestawy edukacyjne do modelowania cząsteczek chemicznych
Zestawy edukacyjne
do modelowania cząsteczek chemicznych

Dehydratacja alkoholi – mechanizm reakcji

Alkohole – czyli związki o wzorze ogólnym ROH, gdzie R oznacza grupę alkilową – można przekształcić w alkeny w wyniku dehytratacji, czyli eliminacji cząsteczki wody.

Jedną z metod jest ogrzewanie alkoholu z kwasem siarkowym(VI) lub ortofosforowym(V) w temperaturze nawet do 200°C.

Mechanizm tej reakcji wykracza poza podstawę programową zakresu rozszerzonego chemii w szkole średniej, jednak jest obowiązkowy dla uczniów szykujących się do Olimpiady Chemicznej, a także dla studentów wszystkich kierunków, na których pojawiają się zagadnienia chemii organicznej.

dehydratacja alkoholi – mechanizm reakcji

„Atomki” umożliwiają prześledzenie każdego z etapów tej przemiany. Dzięki temu, że w zestawie Lewisa do chemii organicznej znajduje się atom węgla odpowiadający geometrii karbokationu alkilowego (trzy wiązania w jednej płaszczyźnie z kątem pomiędzy nimi 120°) można złożyć wszystkie struktury pośrednie, jak na załączonym zdjęciu. Umożliwi to uczniowi lepsze zrozumienie i zapamiętanie tego mechanizmu.

Łukasz Aranowski
1 stycznia 2023